Jag arbetar med min egen design av fat och skålar. 

Jag gör även bruksföremål i returglas.  Med lite design och tanke kan vi återanvända mycket och det blir till vackra ting med långt liv framför sig.